Naši partneři

  • PETALON GROUP - je sdružením právnických osob, jehož role je koordinace členů v oblasti podpory, rozvoje a profesionalizace podnikatelského prostředí a naplňování širokých potřeb podnikatelských subjektů. Předmětem činnosti sdružení je poradenství a kompletní servis při realizaci podnikatelských záměrů zákazníků sdružení.

  • Advokátní kancelář Český Krumlov - JUDr. Milena Nováková, JUDr. Jaroslav Adam - poskytování právních služeb, zejména z práva občanského, obchodního, správního, finančního, konkurzního, pracovního, evropského, směnečného, živnostenského, rodinného, ústavního, soudní znalec v oboru ekonomika - specializace daně a odvody

  • LEGRO CONSULT s.r.o. - poradenství při financování záměrů z evropských fondů, školení, vzdělávání, konference, administrace projektů

  • Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. - zavádění modelů procesního řízení, tvorna SW, IS EISOD, racionalizace práce, logistické audity

  • solit project, s.r.o. - Společnost solit project je nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby project managementu v oblasti Advokátní kancelář Český Krumlov a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky, a dále státy Evropské unie.

  • BUILDEX CB a.s. je společnost, která působí na trhu od roku 2005 a to v oblasti developerských projektů a investiční výstavby.

  • BUILDEX REAL s.r.o. - realitní společnost s celorepublikovým rozsahem

  • Inventa, spol. s r.o. - Prosazujeme se jako partner, vyhledávaný náročnými klienty pro kvalitu, praktickou hodnotu a originalitu služeb při přeměně podniků ve vysoce výkonné a inovativní organizace, schopné úspěšně konkurovat v mezinárodním podnikatelském prostředí.

  • Hospodářská komor české republiky - Hlavním posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory.

  • NARP - Národní asociace pro rozvoj podnikání - NARP je profesní organizací Regionálních poradenských a informačních center a dalších poradenských společností mající společný zájem - pracovat pro sektor malých a středních podniků.