Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s osobními daty. Vnímáme citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám.
Společnost LEGRO PLUS s.r.o, zavedla pravidla, jimiž respektuje obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR)

Důvod

K získávání osobních údajů našich zákazníků a zaměstnanců máme právní důvod (smlouvy s klienty, pracovní smlouvy se zaměstnanci - vedení účetní a mzdové evidence)
Personální a mzdová agenda a uzavření smlouvy - jedná se o právní povinnost - ke kterým není potřeba souhlas se zpracováním

Zásady

Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od klientů nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou potřebné, přiměřené a relevantní vzhledem k účelu, pro který jsou údaje zpracovávány a pouze po dobu trvání tohoto účelu či po dobu stanoveného zákonem
Máte právo na poskytnutí informací o svých údajích nejen ve chvíli jejich poskytnutí, ale i kdykoliv později. Máte právo na opravu nepřesných údajů a také na výmaz údajů, ale to pouze pokud není jiný důvod pro jejich další uchovávání.
Údaje jsou předávány dále pouze na vyžádání k provedení kontrol např. FU, OSSZ, ZP apod.

Zabezpečení

K zajištění náležitého zabezpečení o ochrany údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (jak z vnějšího prostředí, tak ze strany našich zaměstnanců) jsme přijali technická i organizační ochranná opatření. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni a zavázáni k povinnosti mlčenlivosti.
V případě požadavku na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na jejich výmaz napište prosím email na adresu info@legroplus.cz.