Naše služby:

 • Daňová evidence
 • Jednoduché účetnictví pro neziskové organizace
 • Podvojné účetnictví
 • Daňová přiznání
 • Vedení personální agendy a měsíční zpracování mezd
 • Zastupování klienta
 • Zpracování statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu

Ostatní produkty:

 • Vedení účetnictví pro neziskové organizace
 • Daňová, účetní poradenství a zastupování před úřady
 • Zpracování roční účetní závěrky , výkazu zisku a ztrát
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických , právnických osob, z přidané hodnoty , silniční daně , daň z nemovitosti
 • Evidence a zpracování knihy přijatých, vydaných faktur a evidence majetku
 • Zpracování vnitřních účetních i jiných předpisů ,směrnic
 • Účetnictví pro firmy v konkurzu a firmy v likvidaci
 • Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví a z podvojného účetnictví na daňovou evidenci
 • Daňovou evidenci pro sdružení FO bez právní subjektivity