Účetnictví

Vedení účetnictví je jednou ze dvou hlavních páteří činnosti naší společnosti. K dispozici máme čtyři kvalifikované účetní, které jsou schopny vést účetnictví jednoduché i podvojné, jsou fundované v problematice účtování podniku v konkurzu. Kromě samotného vedení účetnictví provádí účetní a základní daňové poradenství. Při pravidelných návštěvách zákazníka samozřejmě je tento upozorňován na jednotlivé daňové povinnosti v průběhu roku (např.: podat daňové přiznání k silniční dani za červen, zaplatit daň z nemovitosti ... apod.). Jako výstup práce účetních jsou klientům předávány průběžné a konečné účetní sestavy spolu s účetními závěrkami. Doplňkovou službou jsou pak zpracovávány dokumenty jako např.: zpracování jednotlivých daňových přiznání, zastupování před úřady, vypisování faktur, výpočet cestovních náhrad, zpracování podkladů pro banku ... atd. (především na základě poptávky zákazníka).