Portfolio našich služeb

Oblast dotací:
 • Monitoring dotačních příležitostí
 • Zpracování dokumentace a žádosti o dotační prostředky
 • Kompletace žádostí
 • Řízení projektů
 • Kontroling účetní evidence dotačních prostředků
 • "Předaudit" výkaznictví a publicity
 • Poradenství při zajištění financování podnikatelských záměrů
 • Zpracování úvěrových žádostí
 • Zpracování strategických dokumentů
 • Marketingové poradenství a PR
Certifikace:
 • Implementace systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, resp. ČSN EN ISO 9001:2009
 • Implementace environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • Implementace systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008
 • Implementace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO /IEC 27001:2005
 • Implementace HACCP (systému analýzy kritických bodů)
 • Implementace integrovaných systémů managementu (sloučení více systémů managementu)
 • Nastavení Procesního modelu ve společnosti
 • Realizace Auditu a Rozvoje lidských zdrojů
 • Zpracování potřebných dokumentů
 • Provádění interních auditů
 • Aktualizace legislativních registrů
 • Aktivní účast při certifikaci
Účetnictví:
 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Daňové poradenství
 • Revize a rekonstrukce účetnictví
 • Ekonomické a finanční rozbory a analýzy
 • Účetní audit
 • Oceňování podniků
 • Sestavení podnikatelských záměrů
 • Rozbory nákladovosti
 • Poradenství při zakládání společností
 • Revitalizace a restrukturalizace podniků