Ekonomika

Naše kancelář poskytuje především ekonomické poradenství. Tento pojem v sobě obsahuje mnoho oblastí pro podnikatele nepostradatelsných. Vedení účetnictví a k tomu připojené daňové poradenství je základní stavební prvek těchto služeb a dále zajišťujeme:
 • Revize a rekonstrukce účetnictví
 • Ekonomické a finanční rozbory a analýzy
 • Účetní audit
 • Oceňování podniků
 • Sestavení podnikatelských záměrů
 • Rozbory nákladovosti
 • Poradenství při zajištění financování podnikatelských záměrů
 • Zpracování úvěrových žádostí
 • Zajištění podpor pro malé a střední podniky
 • Revitalizace a restrukturalizace podniků
 • Konkurzní a vyrovnávací řízení
 • Likvidace podniků

Mnoho z výše uvedených služeb jsme schopni díky provozování RPIC dotovat z programu podpor pro malé a střední podniky.

V současné době je managementem středních podniků hojně využíváno ocenění podniku, kdy se vedení doví kompletní ekonomické údaje o své společnosti a to i s výhledem (potřeba dalších investic, vývoj trhu, tržní hodnota podniku jako takového s ohledem na aktuální situaci ... atd.).

Vypracování rozvojové strategie mikroregionu je dalším produktem, který začíná být "masověji" vyhledáván. Mikroregiony nyní vyhledávají takto orientované služby díky požadavkům Evropské unie na klasifikaci cílových příjemců dotací a dalších podpor. Tyto projekty rozvojových strategií mikroregionu slouží nejen jako povinná příloha k žádostem o dotace, ale rovněž jako projektovaný výhled potřebného rozvoje obcí v rámci mikroregionu.